De wegcode wordt op heel wat punten aangepast opdat fietsers zich veiliger zouden voelen in het verkeer. We lichten hieronder enkele nieuwe regels toe die al ingaan op 31 mei. Onderaan dit artikel vind je een link voor de volledige lijst.

Meer afstand houden
Buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders van auto’s of motorfietsen een zijdelingse afstand laten van ten minste 1,50 meter tot fietsers en bromfietsers.

Vierkant groen
Op sommige kruispunten zal er voortaan ‘vierkant groen’ zijn voor fietsers en voetgangers. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers in alle richtingen groen licht hebben en het andere verkeer rood. Zo worden conflicten tussen zachte weggebruikers en auto’s en vrachtwagens vermeden. De kruispunten waarop dit zal gelden, krijgen aangepaste lichten met een fiets met 4 groene pijlen op.

Bakfietsen
Bakfietsen (en drie- en vierwielers) die smaller zijn dan 1 meter worden vanaf nu aanzien als gewone fietsen. Daardoor mogen ze voortaan ook in éénrichtingsstraten en voetgangerszones rijden en zijn ze toegelaten in zones voor plaatselijk verkeer.

Voetgangers
De afstand waarbinnen een voetganger verplicht een zebrapad moet gebruiken, gaat van 30 naar 20 meter. Ook mogen kinderen tot 10 jaar onder alle omstandigheden fietsen op het voetpad. Tot nu was dat tot 9 jaar.

Elektrische steps
De maximumsnelheid voor elektrische steps en hoverboards (die dus deel uitmaken van de categorie van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen) is voortaan 25 km/u.

Je vindt alle officiële info op deze website: www.wegcode.be