Servicepas saldochecker

Uw servicepas

Een goed onderhouden fiets staat garant voor een aangename fietservaring. Uw fietsenwinkel houdt uw fiets in topconditie zonder dat u daar aparte rekeningen voor krijgt, dankzij de B2Bike servicepas. In principe gebruikt u het opgeladen onderhoudstegoed bij uw vaste fietsenwinkel: hij is degene die de juiste onderdelen en gereedschappen in huis heeft om uw merk te servicen, en hij kent u en uw fiets het beste.

Het is mogelijk om de servicepas te gebruiken bij elk van de B2Bike fietsenwinkels; zo kan u steeds beroep doen op een vakman, ook wanneer u met uw fiets onderweg bent en daar ter plekke service nodig heeft.

Bent u een Servicepas verloren? Neem dan contact op met B2Bike via servicepas@b2bike.be.

Informatie over de B2Bike servicepass

Het leasebudget omvat eveneens een tegoed voor onderhoud van de fiets. Met het onderhoudstegoed mogen enkel transacties betaald worden die ook effectief onder de noemer van onderhoud of herstelling vallen. Onderhoud wordt aangeboden onder de vorm van een servicepas, dus een tegoed waarmee de fietsgebruiker het onderhoud van de fiets kan betalen. De fietser kan dit tegoed gebruiken om onderhoud te laten uitvoeren, tot het tegoed opgebruikt is. De bedragen zullen bij reguliere stads- en elektrische fietsen volstaan om periodiek onderhoud uit te voeren, met een frequentie van 1 (1star), 2 (2star) of 3 (3star) keer per jaar. Wanneer het onderhoudstegoed opgebruikt is vooraleer de looptijd van de leasing afgelopen is, dan zullen de eventuele verdere onderhoudskosten door de medewerker zelf te betalen zijn.

Niet inbegrepen in het onderhoudstegoed

Het tegoed op de servicepas is niet bedoeld voor het uitvoeren van herstellingen van schade door foutief gebruik, nalatigheid, verwaarlozing, aanrijding, ongevallen en valpartijen, vandalisme, fabricagefouten of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage te beschouwen is. Dit betekent niet noodzakelijk dat de schade door de fietsgebruiker moet gedragen worden. Fabricagefouten worden onder garantie geregeld, de verzekering zal tussenkomen in de schade door ongeval en vandalisme.

Organisatie van het onderhoud

Het onderhoud en herstellingen dienen te gebeuren bij de fietsenwinkel uit het dealernetwerk van B2Bike, en dat met grote voorkeur bij de winkel waar de fiets werd besteld en geleverd. Afwijkingen zijn mogelijk mits een goede reden zoals verhuis of hoogdringendheid etc. De medewerker brengt de fiets zelf binnen voor onderhoud, bij voorkeur na het maken van een afspraak. In functie van de beschikbaarheid kan de medewerker gebruik maken van een  gratis vervangfiets. Kleine herstellingen en onderhoudstaken mogen door de medewerker zelf uitgevoerd worden, op voorwaarde dat deze voldoende zeker is van zijn/haar bekwaamheid. B2Bike of haar dealers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden die door de fietsgebruiker zelf werden uitgevoerd.

FIETSEN IN BUSINESS CLASS

CONTACT