Servicepas saldochecker

Uw servicepas

Een goed onderhouden fiets staat garant voor een aangename fietservaring. Uw fietsenwinkel houdt uw fiets in topconditie zonder dat u daar aparte rekeningen voor krijgt, dankzij de B2Bike servicepas. In principe gebruikt u het opgeladen onderhoudstegoed bij uw vaste fietsenwinkel: hij is degene die de juiste onderdelen en gereedschappen in huis heeft om uw merk te servicen, en hij kent u en uw fiets het beste.

Het is mogelijk om de servicepas te gebruiken bij elk van de B2Bike fietsenwinkels; zo kan u steeds beroep doen op een vakman, ook wanneer u met uw fiets onderweg bent en daar ter plekke service nodig heeft.

Bent u een Servicepas verloren? Neem dan contact op met B2Bike via servicepas@b2bike.be.

Informatie over de B2Bike servicepas

Het leasebudget omvat eveneens een tegoed voor onderhoud van de fiets. Met het onderhoudstegoed mogen enkel transacties betaald worden die ook effectief onder de noemer van onderhoud of herstelling vallen. Onderhoud wordt aangeboden onder de vorm van een servicepas, dus een tegoed waarmee de fietsgebruiker het onderhoud van de fiets kan betalen. De fietser kan dit tegoed gebruiken om betaling uit te voeren van goederen en
diensten, geleverd door fietshandelaars die deel uitmaken van het B2Bike netwerk, tot het tegoed opgebruikt is.
 De bedragen zullen bij reguliere stads- en elektrische fietsen volstaan om periodiek onderhoud uit te voeren, met een frequentie van 1 (1star), 2 (2star) of 3 (3star) keer per jaar.

Saldo op de servicepas

Een eventueel resterend tegoed op het einde van de contractuele periode blijft besteedbaar, en dat tot een maximum van 5 jaar na het initiële activeren van de Servicepas in kwestie.

Indien het onderhoudstegoed opgebruikt is vooraleer de looptijd van het contract afgelopen is, dan zullen de eventuele verdere kosten voor onderhoud door de medewerker ter plekke te voldoen zijn aan de leverancier van de prestatie. Bij een voortijdige beëindiging van een contract, zal de Servicepas voortijdig
beëindigd worden, en verrekend worden tegen de verbrekings- of overnamevergoeding voor het contract. Het ogenschijnlijk aanwezige tegoed op de Servicepas zal in geval van voortijdig einde enkel in rekening genomen worden voor dat deel dat al betaald werd voor het bijbehorende contract. Bijvoorbeeld na 24 maanden van een 36 maanden durende huur werd slechts de eerste 2/3de van het onderhoudstegoed betaald. De verrekening van de Servicepas kan derhalve zowel in mindering als in vermeerdering van de som voor overname of verbreking komen.

Niet inbegrepen in het onderhoudstegoed

Het tegoed op de servicepas is niet bedoeld voor het uitvoeren van herstellingen van schade door foutief gebruik, nalatigheid, verwaarlozing, aanrijding, ongevallen en valpartijen, vandalisme, fabricagefouten of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage te beschouwen is. Dit betekent niet noodzakelijk dat de schade door de fietsgebruiker moet gedragen worden. Fabricagefouten worden onder garantie geregeld, de verzekering zal tussenkomen in de schade door ongeval en vandalisme.

Het tegoed op de Servicepas kan enkel besteed worden bij winkels die deel uitmaken van het B2Bike netwerk. Indien de gebruiker van een B2Bike fiets een onderhoud of herstelling laat uitvoeren buiten het B2Bike netwerk, dan dient deze zelf in te staan voor het betalen van de uitvoerder. In geval van grondige
reden en enkel in dat geval kan B2Bike de gebruiker terugbetalen tegen het voorleggen van de gedetailleerde afrekening samen met de gemotiveerde reden waarom het niet mogelijk was om bij een B2Bike dealer te gaan. Dit kan bvb zijn tijdens een buitenlandse reis, een geval van hoogdringendheid etc.

Organisatie van het onderhoud

Het onderhoud en herstellingen dienen te gebeuren bij de fietsenwinkel uit het dealernetwerk van B2Bike. De Servicepas is geldig bij elke winkel van het hele netwerk, maar het geniet de voorkeur om werkzaamheden te laten uitvoeren bij de handelaar door wie de fiets werd geleverd. De medewerker brengt de fiets zelf binnen voor onderhoud, bij voorkeur na het maken van een afspraak. In functie van de beschikbaarheid kan de medewerker gebruik maken van een  gratis vervangfiets. 

Kleine herstellingen en onderhoudstaken mogen door de medewerker zelf uitgevoerd worden, op voorwaarde dat deze voldoende zeker is van zijn/haar bekwaamheid. B2Bike of haar dealers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden die door de fietsgebruiker zelf werden uitgevoerd. Het is daarbij dus toegestaan dat de werknemer goederen en producten voor onderhoud en herstelling aankoopt om daarmee zelf (een deel van) het onderhoud uit te voeren. Zo is het bvb toegestaan om smeermiddelen en reinigingsproducten te kopen voor gebruik op de leasefiets, net zoals het toegestaan is om bvb een reserve binnenband of bandenreparatieset te kopen.

FIETSEN IN BUSINESS CLASS

CONTACT