Op het congres van VMx vzw, de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals werd de volgende presentatie gegeven. Onderwerp: fiscale aspecten van een fietsbeleid.