Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen is een continu proces waarbij ondernemingen hun prestaties trachten te verbeteren op 3 vlakken, nl. op milieu, sociaal en economisch vlak.

Met een goed opgezet fietslease plan kan u in één beweging op de 3 pijlers van duurzaam ondernemen scoren. Neem de kortste weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen!

People
Uw collega’s gezonder, blijer en gemotiveerder.

Lager absenteïsme.

Planet
Een kleinere ecologisch voetafdruk.

Lagere verkeersdruk en gezondere lucht door vermeden autokilometers.

Verminderde parkeerdruk.

Profit
Een gunstige vorm van alternatieve verloning, besparingen die de kosten kunnen overtreffen.
Algemeen zorgt een fietsplan voor een imagovoordeel voor het bedrijf:
  • als werkgever
  • als buur
  • als zakenpartner