Veelgestelde vragen

Hebt u een fiets via Slim naar Antwerpen? Neem contact op met de pechbijstand . Ze zijn 24/7 bereikbaar op: 03/ 253  61 72.

Pechverhelping aan fietsen

1) Geografische dekking

De bijstand is geldig in België én tot 15 km over de Belgische landsgrenzen.

2) Wanner wordt bijstand verleend?

De waarborg is van toepassing als de immobilisatie is ontstaan uit een technisch defect, diefstal, ongeval of vandalisme.
De bijstand wordt enkel verleend indien de bestuurder aanwezig is bij zijn fiets en de fiets zich bevindt op een weg die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig.

3) Waaruit bestaat de dienstverlening?

Het ter plaatse sturen van een wegenwachter, na telefonische oproep op het uniek B2Bike Assistance oproepnummer (+32 3/253. 61.72). Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar.

Indien de fiets ter plaatse niet door de wegenwachter terug rijklaar kan worden gemaakt en volledig geïmmobiliseerd is (er kan niet verder gereden worden), wordt de fiets en ook de bestuurder overgebracht naar:

  • Tijdens de openingsuren :
   • De fiets wordt naar B2Bike , Conservenweg 3C 2940 Stabroek, gebracht.
  • Buiten de openingsuren van de fietsherstellers:
   • De bestuurder wordt overgebracht naar het vertrek- of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is.
   • De fiets wordt op het steunpunt geplaatst en de eerstvolgende werkdag afgesleept naar de door B2Bike erkende fietshersteller.

1. Bij diefstal doet de gebruiker zelf aangifte bij politie , mét vermelding van het serienummer, het merk, model en kleur, en naar waarheid te vermelden dat de goederen slotvast bevestigd waren, desgevallend aan een vast punt, op het moment van de diefstal.

2. De gebruiker dient hierbij elk van de verstrekte sleutels voor te leggen aan B2Bike.

3. Indien een claim na diefstal definitief geweigerd wordt door de verzekeraar ten gevolge van een grove nalatigheid van de gebruiker, dan is die gehouden de gehele waarde van de goederen te vergoeden.

4. De vrijstelling bij verzekerde diefstal wordt als volgt geregeld

4.1 Er is geen vrijstelling van toepassing indien de diefstal plaatsvond wanneer de goederen gestolen werden uit een van de openbare ruimte afgescheiden en behoorlijk gesloten stalling, op het werk of in de privéwoning van de gebruiker, én wanneer de goederen daar slotvast waren beveiligd.

4.2 Bij diefstal van een speed pedelec is de vrijstelling 150,00 EUR, tenzij deze thuis of op het werk werd gestolen terwijl aan art.4.1 voldaan werd. De speed pedelec is enkel verzekerd wanneer hij ook thuis overdekt en afgesloten kan gestald worden.

4.3 Bij diefstal van een fiets, elektrische fiets, bakfiets, vouwfiets, fietskar is de vrijstelling 75,00 EUR, tenzij aan de voorwaarden van art.4.1 voldaan werd.

4.4 De e-step is niet efficiënt slotvast te zetten. De gebruiker verklaart de e-step niet buiten te stallen, maar deze steeds mee te nemen in het gebouw waar hij/zij zich bevindt of veilig op te bergen. Bij diefstal is er op de e-step een vrijstelling van 200,00 EUR van toepassing. Bij diefstal van een e-step zal de gebruiker zelf bij de politie een PV van diefstal laten opmaken volgens de eisen van artikel 1, echter zonder de vermelding dat de e-step slotvast stond.

5. Bij een diefstal die door de fout of nalatigheid van de gebruiker niet verzekerd is zal de kost van vervanging voor rekening van de gebruiker zijn. De waarde bedraagt voor vervanging van de diverse objecten bedraagt: Helm 72€, Kinderstoeltje 72€, E-step 630€, Speed Pedelec 6500€, Fietskar 250€, Bakfiets 1650€, Elektrische fiets 2650€, Vouwfiets 1500€, Stadsfiets 690€.

Bij gedeeltelijke schade wordt de vrijstelling als volgt geregeld:

 • Per schadegeval aan fiets, e-bike, vouwfiets, bakfiets, speed pedelec of fietskar dat niet op een tegenpartij verhaald kan worden, en waarvoor de herstelkost meer dan 75,00 EUR bedraagt, is er een vrijstelling van 75,00 EUR van toepassing.
 • Per schadegeval aan een e-step waarvoor de herstelkost meer dan 50,00 EUR bedraagt, is er een vrijstelling van 50,00 EUR van toepassing.

Bij het oppikken van het vervoersmiddel, op uitzondering van de e-step, krijgt u:

 • Slot (vouwslot, insteekketting slot, … )
 • Lader
 • Helm

De e-step wordt geleverd met één lader en helm.

De e-fietsen en de stadsfietsen zijn standaard voorzien van fietstassen.

Op het aanvraagformulier kunt u ook volgende opties aanduiden:

 • Fietstassen voor de plooifiets
 • Kinderzitje (niet combineerbaar met fietstassen) voor de e-fiets en de stadsfiets

De verzekering arbeidsongevallen van het bedrijf waar u tewerkgesteld bent dekt u voor lichamelijke schade opgelopen tijdens de woon-werkverplaatsingen.

Lichamelijke schade opgelopen tijdens verplaatsingen buiten het woon-werktraject valt niet onder de verzekering arbeidsongevallen en is niet ten koste van de werkgever. Raadpleeg uw HR-verantwoordelijke voor alle details.

Een BA (burgerlijke aansprakelijkheid) verzekering is zeker bij het gebruik van de speed pedelec een aangewezen extra dekking.

U moet het vervoersmiddel voor een substantieel deel van uw woon-werk verkeer gebruiken.

 Opgelet!

Gebruik buiten het persoonlijke woon-werkverkeer, gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en moet beperkt zijn.

Nee. De fiets mag niet ontleend worden aan derden of inwonende. De werknemer blijft op elk moment verantwoordelijk voor de fiets die hem werd toegekend.

Om met een speed pedelec te mogen rijden is een rijbewijs AM, A of B nodig.

Het woon-werk traject moet minstens 12km zijn.

U bent wettelijk verplicht om een helm te dragen.

De speed pedelec moet thuis overdekt en afgesloten gestald te kunnen worden (bijvoorbeeld in een garage, fietsenstalling of tuinhuis met slot). Zo niet is de speed pedelec niet verzekerd tegen diefstal!

Let er op dat de fiets bij elke onderbreking van het gebruik slotvast wordt gestald, bij voorkeur aan een vast punt, ook in een afgesloten of private ruimte staat.

Volgende combinaties zijn mogelijk zolang beide middelen aansluitend gebruikt op uw woon-werk traject:

 • Stadsfiets en fietskar
 • Elektrische fiets en fietskar
 • De Lijn en stadsfiets
 • De Lijn en Velo
 • De Lijn en plooifiets
 • De Lijn en e-step
 • DeWaterbus en gewone fiets
 • DeWaterbus en elektrische fiets
 • DeWaterbus en speed pedelec
 • DeWaterbus en plooifiets
 • DeWaterbus en Velo
 • DeWaterbus en de Lijn
 • DeWaterbus en e-step

De boordcomputer kan niet van de fiets verwijderd worden, deze is bewust vast op de fiets gemonteerd als bescherming tegen diefstal.

FIETSEN IN BUSINESS CLASS

CONTACT