Arlanxeo en Lanxess

Proefproject vervangfiets

Proefproject van toepassing op de bedrijfsfietsen Arlanxeo en Lanxess die ingezet werden via de eigen huurformule van B2Bike, dwz waarvoor de offerteberekening gemaakt werd na 1/2/2021.

B2Bike zal een vervangfiets verstrekken met inachtname van de volgende afspraken;

Een vervangfiets kan worden aangevraagd via een online formulier. De procedure voor het verstrekken van een vervangfiets kan worden gestart wanneer  aan volgende voorwaarden werd voldaan:

 1. De huurfiets zal voor minstens 24u buiten gebruik zijn door defect, ongeval of diefstal.
 2. Het defect is geen gevolg van het overslaan van onderhoud.
 3. Het defect is niet met opzet veroorzaakt door de gebruiker.
 4. Het defect, het ongeval of de diefstal hebben plaatsgevonden in België of maximum 15km over de grens België-Nederland
 5. De uitval in de bruikbaarheid is onverwacht.
 6. De uitval is geen gevolg van accessoires, herstellingen of aanpassingen die niet mee in de huur bij B2Bike opgenomen zijn.

Het verstrekken van de vervangfiets gebeurt in overeenstemming met volgende regels

 1. Ter vervanging van een speed pedelec zal een speed pedelec aangeboden worden. Ter vervanging van alle andere types fietsen zal een elektrische fiets begrensd 25km/u aangeboden worden.
 2. De vervangfiets zal worden uiterlijk geleverd voor het einde van de 2de werkdag volgend op de melding via het online formulier. Indien B2Bike er niet in slaagt voor het einde van de 2de werkdag een vervangfiets ter plaatse te krijgen, dan zal een vergoeding van 50€ per dag betaald worden als tussenkomst in de kosten van een taxi.
 3. De verzekering op de vervangfiets is volgens dezelfde algemene voorwaarden als die van de huurfietsen. Een vrijstelling van 25€ per schadegeval is van toepassing.
 4. De vervangfiets zal door B2Bike gebracht worden naar 
  1. De fietsenstalling van de werkgever, ofwel
  2. De fietsenwinkel naar keuze van de gebruiker, waarbij het een fietsenwinkel moet zijn die op dat moment deel uitmaakt van het B2Bike netwerk, en waarbij die fietsenwinkel binnen een straal van 40km rond de werkgever gevestigd dient te zijn.
 5. De gebruiker zal zelf instaan voor het informeren van B2Bike wanneer de huurfiets terug bruikbaar is, en dit ten laatste voor het einde van de 2de werkdag nadat de bruikbare toestand hersteld werd.
 6. De gebruiker zal de vervangfiets behandelen als een goede huisvader, en deze na gebruik terug overhandigen op de plek van afspraak, compleet en in even propere en goede staat, als hij deze ontvangen heeft.
Formulier vervangfiets

FIETSEN IN BUSINESS CLASS

CONTACT