Werknemers die een snelle elektrische fiets of speed pedelec ter beschikking krijgen, moeten voortaan geen sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) meer betalen op het privégebruik. Ook de fietsvergoeding is vrijgesteld.

Als u met een snelle elektrische fiets of speed pedelec naar het werk rijdt, kan uw werkgever u belonen met een fietsvergoeding van 23 cent per kilometer. Voortaan moet u op die vergoeding geen sociale zekerheidsbijdragen meer betalen. Tot voor kort was die vrijstelling er niet omdat de RSZ elektrische fietsen met snelheden tot 45 kilometer per uur niet als fietsen maar als bromfietsen beschouwde.

Privé-verplaatsingen

Deze vrijstelling geldt dan zowel voor woon-werkverplaatsingen, als voor privé-verplaatsingen. Bovendien wordt de vrijstelling uitgebreid tot elke type fiets die de werkgever ter beschikking stelt. De werkgever  kan een (elektrische) fiets ter beschikking stellen in combinatie met een fietsvergoeding van maximum € 0,23/km (vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Dit voor de effectieve verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats.

Daarnaast zijn de regels zo aangepast dat werknemers die een bedrijfsfiets ter beschikking krijgen van hun werkgever geen sociale bijdragen meer verschuldigd zijn op het privégebruik (en de onderhouds- en stallingskosten die door de werkgever worden betaald). Voorwaarde is dat u de fiets effectief gebruikt voor uw woon-werkverkeer.

Tot nu toe moest op het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden, maar wel op de zuivere privé verplaatsingen. De bijdrage werd berekend op de werkelijke waarde van de fiets of de leasewaarde.

Terugwerkende kracht

De vrijstelling wordt retroactief ingevoerd en geldt vanaf 1 januari 2017. Daarmee is er een gelijkschakeling met de fiscale wetgeving. Sinds die datum zijn voor de fiscus de gewone en de snelle elektrische fietsen gelijkgeschakeld.

Bron: Netto – De tijd

(FR)