Steeds meer mensen overwegen om de fiets naar het werk te nemen. U als werkgever kan uw personeel op een voordelige manier een duwtje in de rug geven. Bedrijven hebben heel wat voordelige tools om hun werknemers over de streep te trekken:
1. Vrijstelling fietsvergoeding tot 0,23 cent/km
Het bedrag van de fietsvergoeding is voor de werknemer een onbelastbaar inkomen. Bovendien mag de werkgever het bedrag van de fietsvergoeding als 100% fiscaal aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt.

2. Geen voordeel alle aard op een bedrijfsfiets
Als een werknemer een bedrijfsfiets krijgt van zijn werkgever, dan wordt dit niet beschouwd als een voordeel van alle aard, m.a.w. de bedrijfsfiets is fiscaal vrijgesteld voor de werknemer. De voorwaarde is wel dat die bedrijfsfiets gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen.

3. Kosten om woon-werkverkeer met de fiets aan te moedigen zijn 120% fiscaal aftrekbaar
Voor de werkgever zijn de kosten die gemaakt zijn voor het verwerven, onderhouden en herstellen van de bedrijfsfietsen voor 120% aftrekbaar. Ook kosten voor fietsenstallingen, kleedruimtes en douches voor fietsers zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar.

4. Cumulatie met bedrijfswagen mogelijk
Een bedrijfsfiets mag gecumuleerd worden met een bedrijfswagen. Met andere woorden iemand kan een bedrijfsfiets en een bedrijfswagen bezitten. De fiets zal de auto nooit helemaal kunnen vervangen. Maar als iedereen reeds 1 à 2 keer in de week de fiets zou nemen…