B2Bike is één van de partners in het project Elmo@work van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit.
De kernvraag in dit onderzoeksproject: “Kunnen elektrische tweewielers een volwaardig alternatief bieden voor woon-werkverplaatsingen en dienstverplaatsingen, al dan niet in combinatie met andere duurzame mobiliteitsvormen, zoals openbaar vervoer en Park & Bike?”

Binnen het project ELMO@work van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) testen 70 werknemers van 7 bedrijven een jaar lang een e-fiets, een e-bakfiets, een e-vouwfiets of een e-scooter. Uit de eerste resultaten blijkt
alvast dat het ter beschikking stellen van een e-fiets of e-scooter aan werknemers ook invloed heeft op hun verplaatsingsgedrag in de vrije tijd.

Het volledige artikel vind je hier