Een ‘fiets van de zaak’ als bonus? Nu beslissen…

Uw personeel opslag geven, is een kostelijke zaak. Een ‘bedrijfsfiets’ cadeau doen, heeft fiscaal gezien zo zijn voordelen. Snelle beslissers kunnen die plannen wellicht zelfs vrij goedkoop realiseren…

Alternatieven voor loon

Loon zwaar belast. Geen wonder dat u zich als werkgever wellicht ook al de vraag gesteld heeft of er geen alternatieven zijn.

Gunstregeling voor ‘fiets van de zaak’. Het is zeker te overwegen om uw vaste medewerker(s) gratis een bedrijfsfiets ter beschikking stellen om van en naar uw zaak te rijden. Zelfs als een werknemer daar in zijn vrije tijd mee rijdt, is er fiscaal gezien geen vuiltje aan de lucht met dit ‘gratis voordeel in natura’ als aanvulling op het loon.

Tip. Zit uw zaak in een vennootschap en woont u niet boven uw zaak, dan kunt u zichzelf als zaakvoerder ook zo’n ‘bedrijfsfiets’ cadeau doen zonder op dat voordeel belast te worden.

Voor u extra fiscaal voordeel? Dat klopt! Niet alleen de aankoopprijs zelf, maar ook alle andere aanverwante kosten (bv. aankoop fietsuitrusting en/of fietsenstalling) kunt u niet voor 100%, maar voor 120% fiscaal in rekening brengen. Wat fiscale aftrekbaarheid betreft, is die uitgave dus een stuk efficiënter dan de aankoop van een auto waarvan de aftrek immers beperkt is tot ofwel 75% als u een eenmanszaak heeft, ofwel afhankelijk is van de CO2 -uitstoot als u in vennootschap zit.

Snel beslissen

Het Pendelfonds subsidieert. Onlangs kwam het Vlaams Pendelfonds in de pers (http://www.pendelfonds.be). Daar kunt u subsidies aanvragen als u plannen heeft om bv. een bedrijfsfiets cadeau te doen, een fietsenstalling en/of een of meerdere douches te installeren (of na 15 juni 2013 zo’n investering deed).

Tussenkomst van 50%. Als u 50% van de uitgaven terugbetaald krijgt (weliswaar met een maximale subsidie van € 250 voor een gewone fiets, € 750 voor een elektrische fiets, € 500 per douchecel en € 40 per fiets voor een niet-overdekte fietsenstalling), wordt het een en ander financieel al sneller haalbaar.

Papierwerk te doen? Absoluut en wel om twee redenen. Er moet uiteraard een aanvraag ingediend worden om uw ‘project’ verkocht te krijgen. U heeft echter niet veel woorden nodig om uw plannen uit de doeken te doen: uw personeel aansporen om minder met de auto naar het werk te komen door een bedrijfsfiets cadeau te doen en eventueel nog bijkomende accommodatie te voorzien . Bovendien moet u niet noodzakelijk zelf het ‘dossier’ van a tot z opstellen. Neem gerust contact op met het mobiliteitspunt van uw provincie en vraag dat men u bij de indiening ondersteunt. Daar zit de expertise om het een en ander correct op papier te zetten. Laat u door het papierwerk dus zeker niet afschrikken.

Tip. Als kleine werkgever heeft u trouwens een voordeel ten opzichte van grote firma’s. Uw personeel woont immers kort bij de zaak. De kans dat ‘de meerderheid’ van uw medewerkers effectief regelmatig met uw bedrijfsfiets zal komen werken, is dus groot. Uw dossier scoort daardoor hoog.

Vóór 22 september 2013 reageren! Vóór die datum moet u inderdaad een ‘dossiernummer’ aanvragen. Daarna heeft u tot 15 oktober 2013 de tijd om uw aanvraag effectief ingediend te krijgen. Hoe vroeger u erbij bent, hoe groter de kans dat de deskundigen van het mobiliteitspunt tijd hebben om mee uw pen vast te houden…

Doet u uw personeel en – als u in vennootschap zit – uzelf een bedrijfsfiets cadeau, dan wordt dat voordeel niet belast als loon én kunt u die kosten voor 120% aftrekken. Overweegt u zo’n investering, meld dan vóór 22 september aan het Pendelfonds dat u een subsidie wilt aanvragen en vraag ondersteuning.