Het VIM bouwt een platform om vraag- en aanbodzijde van bedrijfsfietsen beter met elkaar in contact te brengen.

Verschillende organisaties binnen de fietssector nemen initiatieven om het gebruik van de bedrijfsfiets te promoten. Ondanks hun inspanningen moeten ze vaststellen dat geïnteresseerde bedrijven vaak in de kou blijven staan: ze weten niet hoe de implementatie aan te pakken, hoe het aanbod in elkaar zit, vinden de aangeboden services te beperkt, enz. Ondertussen blijft het iets te stil aan de aanbodzijde: de fietssector. Immers, de meeste sectorleden zijn vandaag onvoldoende georganiseerd om een goed productaanbod te kunnen combineren met een goede service en dito omkadering op grote schaal.

Daarom werkt het VIM ‘Bike-Form’ uit. Een project dat vertrekt vanuit een analyse van de noden bij werknemers, werkgevers én de fietshandel.

Doel: de fietssector (aanbodzijde) een innovatief inzicht aanreiken om beter in te kunnen spelen op de (verhoogde) vraag naar bedrijfsfietsen. Tegelijkertijd willen we de bedrijven (vraagzijde) kwalitatief ondersteunen zodat zij de juiste beslissingen nemen bij het voorzien en inzetten van bedrijfsfietsen

B2Bike is partner in het project én onderaannemer van het VIM, samen met VITO en de Fietsersbond.

Andere partners zijn: AS adventure, B2Bike, Bike Concept, Blue Mobility, C-TEC, Federauto, FietsenWerk, Fietsersbond, Flanders BikeValley, Het verzet, Imsir, Minerva, Powergrid, Team Cyclis, Touring, VAB, Velo vzw, VITO

http://www.vim.be/projecten/bike-form